"I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ez, 36,26 "

Najnowsze wydarzenia


Wspólnota Nowe Serce zaprasza na wspólne wielbienie które odbędzie się w niedzielę po mszy św. o godz. 19:30 w dniu 20 października 2019 r. w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Ludźmierskiej 2 w Krakowie.


We wtorek 1 października 2019 r. o godz. 19:30 odbędzie się spotkanie wspólnoty. W sobotę 12 października po mszy o godz. 18 odbędzie sie adoracja w ciszy dla wspólnoty.

Czytania na dni 13.10-19.10.2019

 • Niedziela XXVIII - ROK C
 • 2 Tm 2, 8-13, Lk 17, 11-19
  Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. (2 Tm 2, 13) Wstan, idź, twoja wiara cię uzdrowiła ( Lk 17,19)

 • poniedziałek:
 • Rozdział I - O samym Objawieniu
  Spodobało się Bogu w swej dobroci i madrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnice woli swojej (por. Ef 1,9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Swiętym i stają się uczestnikami boskiej natury (por. Ef 2,18, 2 P 1,4). Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny (por. Kol 1,15, 1 Tm 1,17) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33,11, J 15,14-15) i obcuje z nimi (por. Bar 3,38), aby ich zaprosic do wspólnoty z sobą i przyjąc ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia sie przez czyny i słowa wewnętrznie z soba powiązane, tak że czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone, słowa zas obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnice w nich zawartą. Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia.

 • wtorek:
 • J 3, 14-21
  Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  (J 3, 16)

 • środa:
 • J 15, 12-17
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15, 16a)

 • czwartek:
 • Hbr 1, 1-4
  A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. (Hbr 1,2)

 • piatek:
 • Dz 4, 8-12
  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy byc zbawieni (Dz 4,12)

 • sobota:
 • psalm 121 - Bóg czuwa nad nami

  Bajki Jurka

 • Po co dał się zabić.
 • Bajka o Nocy Narodzenia Pańskiego
 • Dlaczego Bóg wybrał właśnie Abrahama cz 1
 • Dlaczego Bóg wybrał właśnie Abrahama cz 2
 • Rekolekcje Odnowy Wiary

  Nasza wspólnota zaprasza na Rekolekcje Odnowy Wiary które odbędą się przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.  Poniżej wstępny plan rekolekcji:

  Wstęp do rekolekcji:

 • Niedziela 4 marca 2018 - wielbienie
 • Niedziela 11 marca 2018 - wielbienie (deklaracja uczestnictwa w rekolekcjach)
  Rekolekcje - kalendarz konferencji:
 • Niedziela 18 marca 2018 r. - konferencja
 • Niedziela 25 marca 2018 r. - konferencja
 • Niedziela 8 kwietnia 2018 r. - konferencja
 • Niedziela 15 kwietnia 2018 r. - konferencja
 • Niedziela 22 kwietnia 2018 r. - konferencja

  Wielbienie na zakończenie rekolekcji - niedziela 6 maja 2018 r.

  Rekolekcje weekendowe w Staniątkach - 18-20 maja 2018 r. (modlitwa o Ducha, deklaracja przystąpienia do wspólnoty)
 • Kalendarium 2019

  Wielbienia niedzielne:

  20.10

  Konferencje:

  1.10

  Adoracje sobotnie:

  12.10